top of page
HYDERUS? CONFIDENT? Wales Edition Board Game

HYDERUS? CONFIDENT? Wales Edition Board Game

£22.99Price

Dyma Fersiwn Cymru o CONFIDENT? - Y GÊM DEULU BOBLOGAIDD, gyda chwestiynau am Gymru a’r byd yn Gymraeg a Saesneg! Mae’n llawer mwy o hwyl na chwis arferol am eich bod yn ateb gydag AMREDIAD. Y lleiaf yw eich amrediad, y mwyaf y byddwch chi’n sgorio! Teimlo’n HYDERUS?

This is the Wales Edition of CONFIDENT? - the HIT FAMILY GAME, with questions about Wales and the world in both English and Welsh! It’s much more fun than your normal quiz because you answer with a RANGE. The smaller your range, the more you score! Feeling CONFIDENT?

bottom of page