SUT I CHWARAE

Dewiswch eich timau neu gallwch chwarae fel unigolion, cydiwch yn eich Byrddau Ateb a Sgorio a'ch pennau (neu pen a phapur) a gadewch i ni chwarae! Gwyliwch y fideo yn Saesneg neu darllenwch yr isod yn Gymraeg

1

Darllenwch y cwestiwn

2

Mae pawb yn dyfalu'r ateb gan rhoi amrediad ar eu Byrddau Ateb neu bapur

Rydych chi am i'r ateb ddisgyn yn eich amrediad chi, gan hefyd gael yr amrediad lleiaf o gymharu â'r chwaraewyr eraill

GWAELOD A TOP

MAINT = y GWAHANIAETH

Heb y gêm Saesneg? Atebwch ar pisyn o bapur:

3

Datgelwch eich amrediadau ar yr un pryd

4

Darllenwch 
yr ateb yn uchel

5

Gwobrwywch

pwyntiau ar y Bwrdd Sgorio neu ar darn o bapur

3  am yr amrediad cywir sy'n ogystal â'r amrediad lleiaf 

1 am amrediadau cywir eraill

0 am amrediadau anghywir

1

3

1

6

Daliwch ati i chwarae nes bod rhywun yn ennill!

Mae'n ras i gyrraedd 15 pwynt

Heb y gêm Saesneg? Sgoriwch ar pisyn o bapur:

7

Ar ôl i chi ddeall y gêm graidd, cyflwynwch y 

HYBIAU HYDER

DWBL

Yn hyderus tu hwnt? Ewch am bwyntiau dwbl!

CYFNEWID

Cyfnewidwch atebion 2 chwaraewr arall

COPI

Os ydych chi'n credu bod rhywun arall yn gwybod yn well, 
copïwch eu hamrediad nhw

Mae gennych un o bob HWB i'w ddefnyddio ymhob gêm. I ddefnyddio hwb, llenwch y blwch perthnasol ar eich Bwrdd Ateb wrth ysgrifennu eich amrediad. Datgelwch eich HYBIAU gyda'ch amrediadau, ac yna cyfrifwch eu heffaith ar eich atebion a'ch pwyntiau

Darllenwch y rheolau llawn yn Saesneg yma

©

2021 Confident Games Limited, registered in England & Wales under Company number 11137056

“CONFIDENT?” is a registered UK trade mark of Confident Games Limited, based in London. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.