top of page

SUT I CHWARAE

1

Darllenwch y cwestiwn

Cerdyn.png

2

Mae pawb yn dyfalu'r ateb gan rhoi amrediad ar eu Byrddau Ateb

Rydych chi am i'r ateb ddisgyn yn eich amrediad chi, gan hefyd gael yr amrediad lleiaf o gymharu â'r chwaraewyr eraill

GWAELOD A TOP

Bwrdd 1.png

MAINT = y GWAHANIAETH

Bwrdd 2.png

3

Datgelwch eich amrediadau ar yr un pryd

Bwrdd 3.png
Bwrdd 5.png
Bwrdd 4.png
Bwrdd 6.png

4

Darllenwch 
yr ateb yn uchel

Cerdyn 2.png

5

Gwobrwywch
pwyntiau ar y Bwrdd Sgorio

3  am yr amrediad cywir sy'n ogystal â'r amrediad lleiaf 

1 am amrediadau cywir eraill

0 am amrediadau anghywir

Bwrdd 3.png

1

Bwrdd 5.png

3

Bwrdd 4.png
Bwrdd 6.png

1

6

Daliwch ati i chwarae nes bod rhywun yn ennill!

Bwrdd 7.png

Mae'n ras i gyrraedd 15 pwynt

7

Ar ôl i chi ddeall y gêm graidd, cyflwynwch y 

HYBIAU HYDER

DYBLU
Yn hyderus tu hwnt? Ewch am bwyntiau dwbl!

CYFNEWID

Cyfnewidwch atebion 2 chwaraewr arall

copïo
Os ydych chi'n credu bod rhywun arall yn gwybod yn well, 
copïwch eu hamrediad nhw

Bwrdd 8.png

Mae gennych un o bob HWB i'w ddefnyddio ymhob gêm. I ddefnyddio hwb, llenwch y blwch perthnasol ar eich Bwrdd Ateb wrth ysgrifennu eich amrediad. Datgelwch eich HYBIAU gyda'ch amrediadau, ac yna cyfrifwch eu heffaith ar eich atebion a'ch pwyntiau

Darllenwch y rheolau llawn yma

bottom of page