SUT I CHWARAE

Dewiswch eich timau neu chwaraewch fel unigolion, cydiwch yn eich Byrddau Ateb a Sgorio a'ch penie, a gadewch i ni chwarae! Gwyliwch y fideo yn Saesneg neu darllenwch isod yng Nghymraeg

1

Darllenwch y cwestiwn

2

Mae pawb yn dyfalu'r ateb â amrediad ar eu Byrddau Ateb

Rydych chi am i'r ateb ddisgyn yn eich amrediad, tra hefyd yn cael yr amrediad lleiaf i'w gymharu â'r chwaraewyr eraill

GWAELOD a BRIG

MAINT = BRIG - GWAELOD

3

Datgelwch eich ystodau ar yr un pryd

4

Darllenwch allan
yr ateb

5

Gwobrwywch

pwyntiau ar y Bwrdd Sgorio

3  am yr amrediad cywir gyda'r maint amrediad lleuaf 

1 am amrediadau cywir arall

0 am amrediadau anghywir

1

3

1

6

Daliwch ati i chwarae nes bod rhywun yn ennill!

Mae'n ras i 15 pwynt

7

Ar ôl i chi ddeall y gêm graidd, cyflwynwch y 

HYBIE HYDER

DWBL

Hyderus tu hwnt? Ewch am dwbl bwyntie!

CYFNEWID

Cyfnewidwch atebion 2 chwaraewr arall

COPI

Os chi'n credu bod rhywun arall yn gwybod yn well,
copïwch eu amrediad

Mae ganddo chi un o bob HWB i'w ddefnyddio bob gêm. I ddefnyddio hwb, llenwch y blwch perthnasol ar eich Bwrdd Ateb wrth ysgrifennu eich amrediad. Datgelwch eich HYBIE gyda'ch amrediadau, ac yna yna cyfrifwch eu heffaith ar eich atebion a'ch pwyntiau

Darllenwch y rheolau llwyr yn Saesneg yma

2020 Confident Games Limited, registered in England & Wales under Company number 11137056

“CONFIDENT?” is a registered UK trade mark of Confident Games Limited, based in London. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.