SAMPL GYMRAEG AM DDIM!

Cwblhewch yr arolwg byr yma i gael sampl ddigidol o HYDERUS? am ddim! Dim ond chwaraewyr, beiros a phapur sydd angen i chwarae. Bydd eich adborth yn ein helpu penderfynu os i brintio fersiwn gyflawn o'r gêm!

PA MOR AML YDYCH CHI'N CHWARAE GEMAU BWRDD NEU GWISIAU?
FYDDECH CHI'N PRYNU GÊM FWRDD DEULUOL SY'N UNIAITH GYMRAEG?
YDYCH CHI ERIOED WEDI CHWARAE'R GÊM FWRDD "CONFIDENT?" ?
FYDDECH CHI'N PRYNU FERSIWN GYMRAEG O "CONFIDENT?" ?
OS BYDDECH, PAM? TICIWCH BOB UN SY'N BERTHNASOL
YM MHA FFORMAT BYDDAI'N WELL GENNYCH PRYNU GÊM CWIS GYMRAEG?
©

2021 Confident Games Limited, registered in England & Wales under Company number 11137056

“CONFIDENT?” is a registered UK trade mark of Confident Games Limited, based in London. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.