top of page
Logo Hyderus.png
_edited.jpg

FERSIWN CYMRU

_edited.png
_edited.jpg

WALES EDITION

Dyma Fersiwn Cymru o CONFIDENT? - Y GÊM DEULU BOBLOGAIDD, gyda chwestiynau am Gymru a’r byd yn Gymraeg a Saesneg! Mae’n llawer mwy o hwyl na chwis arferol am eich bod yn ateb gydag AMREDIAD. Y lleiaf yw eich amrediad, y mwyaf y byddwch chi’n sgorio! Teimlo’n HYDERUS?

This is the Wales Edition of CONFIDENT? - the HIT FAMILY GAME, with questions about Wales and the world in both English and Welsh! It’s much more fun than your normal quiz because you answer with a RANGE. The smaller your range, the more you score! Feeling CONFIDENT?

• POSTIO AM DDIM •

• FREE DELIVERY •

104-1041397_buy-it-now-on-amazon.png

OEDRANNAU:
AGES:

10+

CHWARAEWYR:
PLAYERS:

2-30

Icons.png
bottom of page